Rivieren Cup Motocross

Adressen deelnemende clubs (info onder de klik)

MC de Bougie – Arkel
circuit: sportcomplex De Zes Molens
Vlietskade 1025
4241 WE Arkel
telefoon: 0183 - 563204
website: www.mcdebougie.nl

secretaris: A.G. Beijers
Postbus 561
4200 AN Gorinchem
telefoon: 0183 - 647528
e-mail: www.mcdebougie.nl/contact/

MCC Neerijnen – Waardenburg
circuit: De Lage Paarden
Lage Paarden 6
4181 PN Waardenburg
telefoon: 06 - 30386437
website: mccneerijnen.nl

secretaris: B. Voet
Prins Constantijnstraat 2
4121 ET Everdingen
telefoon: 06 - 21145053
e-mail: mccneerijnen@outlook.com

MCV Hardinxveld – Hardinxveld-Giessendam
circuit: De Belt
Rivierdijk 84 A
3372 BH Hardinxveld-Giessendam
website: www.facebook.com/circuitdebelt

secretaris: M. van Houwelingen
Buitendams 95 A
3371 BB Hardinxveld-Giessendam
telefoon: 0184 - 617949
e-mail: mariannevhouwelingen@gmail.com

MCC Geldermalsen – Geldermalsen
circuit: MCC Geldermalsen
Meersteeg 13
4191 NK Geldermalsen
telefoon: 06 - 46715691
website: www.mcc-geldermalsen.nl

secretaris: H. van Lit
Poppenbouwing 9 B
4191 NZ Geldermalsen
telefoon: 0345 - 573984
e-mail: info@mcc-geldermalsen.nl

MSV de Waal – Zaltbommel
circuit: het circuit wordt éénmalig aangelegd voor de Rivieren Cup Motocross

secretaris: T. Beumer
Thorbeckestraat 55
5301 NE Zaltbommel
telefoon: 0418 - 513242
e-mail: tege.beumer@upcmail.nl

Deelnemersreglement Rivieren Cup 2019

1. Algemeen

De Rivieren Cup is een serie van negen wedstrijden in het Rivierengebied van Zuid-Holland en Gelderland, en wordt georganiseerd onder de Clubwedstrijden Verzekering van de KNMV.

2. Data

Er zijn nog geen data bekend.

Klassen

A MX 50cc Kleine wielen 5 t/m 9 jaar
B MX 65cc Kleine wielen 6 t/m 11 jaar
C MX 65cc Grote wielen 7 t/m 12 jaar
D MX 85cc Kleine wielen 10 t/m 13 jaar
E MX 85cc Grote wielen 11 t/m 15 jaar
F MX2 Tweetakt 13 t/m 17 jaar
G MX2 Viertakt vanaf 15 jaar
H MX1 Junioren B vanaf 16 jaar (v/h Liefhebbers)
I MX1 Junioren A vanaf 16 jaar (Nationalen/Inters MON/KNMV)
J MX1-2 Senioren vanaf 16 jaar (v/h Junioren-Promotie)
K MX Veteranen vanaf 40 jaar

3. Rijtijden

Klasse A 2 manches van   8 minuten + 1 ronde
Klasse B/C 2 manches van 10 minuten + 1 ronde
Klasse D/E​ 2 manches van 12 minuten + 1 ronde
Klasse F/G ​2 manches van 15 minuten + 1 ronde
Klasse H 2 manches van 12 minuten + 1 ronde
Klasse I/J 2 manches van 15 minuten + 1 ronde
Klasse K 2 manches van 12 minuten + 1 ronde

De wedstrijdleider is (in overleg met de coördinator) bevoegd de wedstrijdtijd in te korten als de weersomstandigheden dit nodig maken (bijvoorbeeld bij te harde wind of zware regen).

4. Startopstelling

1e manche volgens loting.
2e manche volgens uitslag van de eerste manche.

5. Puntentelling manches / dag- / eindklassement

De puntentelling per manche wordt als volgt aangehouden:
1e plaats​ 50 punten,
2e plaats​ 47 punten,
3e plaats​ 45 punten,
4e plaats​ 43 punten,
5e plaats​ 41 punten,
6e plaats​ 40 punten,
7e plaats​ 39 punten en
vervolgens elke volgende lagere plaats één punt minder.

De punten van de 1e manche en de 2e manche worden opgeteld voor het dagklassement. Bij een gelijk aantal punten is de uitslag van de tweede manche beslissend.

6. Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld is € 15,00 voor leden van de vier verenigingen. Niet-leden betalen € 20,00.

7. Klassering

Winnaar van de manche is diegene de finish als eerste passeert. De daarna aankomende deelnemers worden geklasseerd in volgorde van binnenkomst, rekening houdend met het aantal ronden achterstand.

Niet geklasseerd worden:
A. De rijders die de finish niet binnen 3 minuten ná de winnaar zijn gepasseerd.
B. De rijders die niet 3/4 deel van het aantal ronden van de winnaar hebben afgelegd (afgerond op hele ronden naar boven).

8. Prijzenschema

Per wedstrijddag zijn er per klasse maximaal 3 bekers en een bos bloemen beschikbaar voor de als eerste, tweede en derde geëindigde rijders in de klassen A t/m E 50cc t/m 85cc Grote wielen.
Per wedstrijddag zijn er per klasse 3 bossen bloemen beschikbaar in de klassen F t/m K MX2 t/m Veteranen.

9. Rivieren Cup kampioenschap

Aan het Rivieren Cup kampioenschap kan worden deelgenomen door iedereen.
Alle deelnemers worden in de totaalklassering opgenomen.
De puntentelling is gelijk aan het dagklassement.
3 manches van de uitslagen worden geschrapt voor het eindklassement.
Bij een gelijk aantal punten zijn beslissend:
1. het aantal behaalde eerste plaatsen in het dagklassement
2. het aantal behaalde tweede plaatsen in het dagklassement
3. het aantal behaalde derde plaatsen in het dagklassement
4. de uitslag van de laatste verreden wedstrijd

Voor de huldiging van de kampioenen zijn maximaal drie bekers per klasse beschikbaar. De verdeelsleutel is één beker op drie deelnemers.

10. Dagschema

De dagindeling is in principe als volgt:
aanvang inschrijving:​ vanaf 8.30 uur in het clubgebouw
aanvang trainingen:​ 10.00 uur
aanvang wedstrijden: ​11.30 uur
aanvang prijsuitreiking:​ 17.30 uur

11. Motorgeluid​

Het geluid van uw uitlaatdemper mag de 94 dBa niet overschrijden.
In Arkel bent u verplicht het motorgeluid van uw motor te laten keuren in de geluidsmeetcabine. De aldaar gemeten waarden komen overeen met 94 dBa langs het circuit.
Uiteraard wordt er ook gemeten langs het circuit. Mocht bij die meting uw uitlaatgeluid te hoog zijn, dan wordt u uit de wedstrijd gevlagd met de zwarte vlag.

12. Wijzigingen

Het bestuur van de organiserende verenigingen behouden zich het recht voor wijzigingen in dit reglement aan te brengen. Uiteraard na overleg. De omstandigheden op de wedstrijddag kunnen hiervoor aanleiding geven.

13. Bezwaren

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet is het motocross reglement van de KNMV beslissend.

14. Coördinator

De coördinator van de Rivieren Cup is:
Anton Beijers
Postbus 561
4200 AN Gorinchem
telefoon: 0183 - 647528
e-mail: www.mcdebougie.nl/contact/

Aldus Vastgesteld op de gezamenlijke vergadering van de organiserende clubs op 29 december 2016 in Eck en Wiel.

afdrukken